Lähetä henkilötietoja

Sivuilla näkyvistä sukutiedoista on monenlaista hyötyä ja iloa kaikille suvun jäsenille. Tämän vuoksi jokaisen suvun jäsenen positiivisena velvollisuutena voidaan pitää päivitettyjen tietojen lähettämistä sukutietouden kartuttamiseksi. Voit lähettää henkilötietoja ja palautetta joko postitse tai sähköpostitse hallituksen jäsen, sihteeri Esa Hohenthalille, joka toimii vastuullisessa tehtävässä näiden tietojen kokoajana.
Tietojen keräys sukukirjaa varten
Nyt valmisteilla oleva uusi sukukirja kaipaa tietoja Hohenthalin suvun jälkeläisistä. Toivomme jokaisen Hohenthalin suvun jälkeläisen ilmoittavan perheensä ja lähisukulaisensa perustiedot meille.
Mukaan olisi hyvä liittää seuraavanlaisia tietoja:
- sukunimi, etunimet, syntymäaika ja -paikka (ei henkilötunnusta)
- tiedot puolisosta, vihkimisaika, avioliitto, avioero, mahd. toinen tai kolmas avioliitto
- lapset. Mahdollisesti myös aviottomat lapset, jotka äitinsä puolelta ovat Hohenthalin sukua
- veljet ja sisaret
- tiedot omista vanhemmista perustietoineen, jotta voimme sijoittaa ao. henkilön oikeaan sukuhaaraan ja sukutauluun
- mahdolliset henkilökuvaukset koko elämänkaaresta: arvo ja/tai ammatti, opinnot, työsuhteet, yhteiskunnalliset tehtävät, muutot ja yleensä sellaista tietoa, jolla kukin katsoo olevan merkitystä
Kaikki tämän kirjan tekoa varten lähetetty materiaali palautetaan niin pyydettäessä. Muussa tapauksessa lähetetty materiaali jää yhdistyksemme arkistoon. Tietoja käytetään vain sukukirjan tekemistä varten ja niistä tulee olemaan iloa nykyisille ja tuleville sukupolville. Kerrothan tästä hankkeesta myös muille tuntemillesi sukumme jälkeläisille!
Voit ladata tulostettavan kyselykaavakkeen tästä sekä pdf- että doc- formaatissa. På svenska
pdf och doc.